Privacy

Het is voor DeWaterbus van groot belang om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van onze reizigers en bezoekers van de website. In dit privacy statement leest u hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij ze gebruiken. Waarvoor worden persoonsgegevens gebruikt?

 

DeWaterbus verwerkt persoonsgegevens op drie gronden:

• Uitvoering van een overeenkomst
• Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang
• of voor de gevallen waarin u toestemming geeft
 
Soms is het voor het goed uitvoeren van de dienstverlening nodig dat DeWaterbus uw persoonsgegevens opvraagt. Wanneer deze gegevens niet beschikbaar zijn, dan kan DeWaterbus de dienstverlening wellicht niet goed uitvoeren.
 
 

Waar en waarvoor verwerkt DeWaterbus uw persoonsgegevens ?

• Voor de uitvoering van onze dienstverlening en de financiële afwikkeling hiervan, bijvoorbeeld bij de aanschaf van onze vervoerbewijzen. Wanneer een andere partij het vervoer uitvoert, verstrekt DeWaterbus alleen noodzakelijke persoonsgegevens aan deze partij.
 
• Wanneer u contact heeft met DeWaterbus, via telefoon, e-mail, chat, social media, contactformulier, enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken. Of wanneer u gebruik maakt van onze (mobiele) websites en apps, wanneer u inlogt op uw account en wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.
 
• Om u te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van DeWaterbus. Dat kan via:
o onze webshop
o onze stores / kiosken
o klantenservice
o (ticket)automaten
o onze (mobiele) websites en apps
o social media campagnes
 
• De informatievoorziening is gebaseerd op uw voorkeuren, algemene reisgegevens, opgegeven interesses en gebruik van onze (mobiele) websites en apps.
 
• Geanonimiseerd voor (interne) analyses voor:
o procesverbetering
o bezettingsgraad, planning en inzet van materieel
o de ontwikkeling van producten en diensten
o marktonderzoek
o historische, statistische doeleinden
 
• Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief en/of speciale aanbiedingen van DeWaterbus. U kunt uw toestemming altijd intrekken door middel van de afmeldlink (opt-out) die u in ieder bericht aantreft.
• Voor het afhandelen en terugbezorgen van gevonden voorwerpen
• Voor het behandelen van vragen en klachten met betrekking tot DeWaterbus en voor het in behandeling nemen en beslechten van eventuele geschillen tussen u en DeWaterbus. Ook kan correspondentie worden gebruikt worden ter evaluatie en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening alsmede ten behoeve van training, coaching en beoordelingsdoeleinden
• Ter afhandeling van schades
• Voor het in behandeling nemen van uw sollicitatie
 
 

Social Media

DeWaterbus gaat graag in gesprek met reizigers, klanten, gebruikers van apps en bezoeker van de website. DeWaterbus volgt en neemt deel aan discussies op internet en social media-kanalen zoals Facebook, twitter en blogs.
Via web en social media geeft DeWaterbus nuttige informatie en beantwoordt relevante vragen. Hierbij kan het voorkomen dat DeWaterbus (persoons-)gegevens vastlegt, bijvoorbeeld wanneer de klantenservice een vraag of klacht in behandeling neemt. Deze zullen in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. DeWaterbus is niet verantwoordelijk voor de content van andere gebruikers van social media en voor hoe zij met persoonsgegevens omgaan.
 
 

DeWaterbus apps

DeWaterbus biedt een deel van haar dienstverlening aan door middel van apps. DeWaterbus kan voor een goede werking van de app bij installatie toestemming vragen voor toegang en verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Het verzamelen en verwerken van deze gegevens via apps valt ook onder dit privacy statement.
 

Cookies

DeWaterbus maakt bij het aanbieden van haar online diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes met gegevens die of op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen of in de sessie van uw browser staan. DeWaterbus plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor de goede en/of vlotte werking van uw websitebezoek, of voor het leveren van een gevraagde dienst. In het geval van gebruik van tracking cookies, bedoeld voor marketingdoeleinden, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de bezoeker van de website. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door geen cookies te accepteren en/of alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de help-functie van uw browser om te zien hoe u dit kunt doen. DeWaterbus kan niet garanderen dat de website of elektronische diensten goed werken zonder cookies. Het kan zijn dat enkele functies traag verlopen, verloren gaan, of dat onderdelen zelfs helemaal niet te zien zijn.
 

Google Analytics

De diensten en websites van DeWaterbus kunnen ook gebruik maken van Google Analytics. Dit is een dienst van google om gedetailleerde statistieken van o.a. een website te verzamelen. DeWaterbus gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en zo deze te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. DeWaterbus staat Google niet toe de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google is aangesloten bij het Privacy shield programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
 

Andere websites

Op de websites van DeWaterbus kunt u links naar andere websites aantreffen. DeWaterbus draagt geen verantwoordelijkheid voor hoe die externe partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van die site die u bezoekt.
 

Camerabeelden en geluidsopnames

DeWaterbus heeft alle voertuigen, dus zowel haar schepen als tijdelijk in te zetten vervangend vervoer, alsmede haar terreinen en gebouwen voorzien van camerabewaking inclusief geluidsopnames. De opgenomen camerabeelden en geluidsopnames worden slechts kort bewaard en alleen uitgelezen in geval van een incident. De inzet van camerabewakingssystemen vergroot de veiligheid van ons personeel, onze reizigers en alle overige mensen middelen die aan de zorg van DeWaterbus zijn toevertrouwd.
Bij een eventueel incident kan DeWaterbus de camerabeelden en geluidsopnames binnen de wettelijke kaders beschikbaar stellen aan politie en justitie ter ondersteuning van aangifte van een strafbaar feit.
 

Hoe lang bewaart DeWaterbus uw gegevens?

DeWaterbus bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kunt u deze laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u gegevens die DeWaterbus verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wilt u uw gegevens bij DeWaterbus laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat u geen (financiële) verplichtingen meer heeft bij DeWaterbus, en zich ook niet meer beroept op verplichtingen die wij richting u dienen na te komen.
 

Wijzigingen

DeWaterbus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Indien DeWaterbus een belangrijke wijziging doorvoert in de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via website(s) en nieuwsbrieven.
 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop DeWaterbus uw gegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
Hier kunt u ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens.
DeWaterbus Antwerpen
• +32 3 808 65 65
• via het contactformulier op www.dewaterbus.be/nl/contact
Wanneer u van mening bent dat DeWaterbus niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van uw opmerking of klacht, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten